File PDF .it

Condividi facilmente i tuoi documenti PDF con i tuoi contatti, il Web e i Social network.

Inviare un file File manager Cassetta degli attrezzi Ricerca PDF Assistenza Contattacipodsumowanie.pdf


Anteprima del file PDF podsumowanie.pdf

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8

Anteprima testo


Moim pragnieniem jest trochę uporządkować „problem” dotyczący małżeństwa. Musimy
wiedzieć, że:
 Porządek pochodzi od Boga.
 Nieporządek pochodzi od diabła…

3
Homoseksualizm


Zdecydowana większość psychiatrów i psychoterapeutów była (i jest) przekonana, że
homoseksualizm jest zdrowym wariantem ludzkiej seksualności.

Homoseksualizm został wykreślony z listy chorób przy 5816 głosów za i 3817 przeciw.
Co więcej, nawet wśród osób, które głosowały za jego wyeliminowaniem ze spisu chorób, wielu
było przekonanych, że dzięki usunięciu społecznego stygmatu z homoseksualistów - będzie
można skuteczniej pomóc tym, którzy potrzebują i poszukują pomocy psychiatrycznej.
"Częstą odpowiedzią psychiatrów na referendum (z 1973r), co dotyczy także tych
psychiatrów, którzy głosowali za zmianą, było twierdzenie, że teraz zarówno oni, jak i ich
koledzy będą mogli bardziej efektywnie pomagać homoseksualistom, którzy rzeczywiście
potrzebowali i pragnęli pomocy. Socarides powiedział nawet, że jedyny z pozytywnych skutków
decyzji jest to, że świadomość problemu homoseksualizmu, dotarła do większej liczby
psychiatrów, będą więc zatem bardziej gotowi go leczyć, zamiast ignorować, jak działo się to
często wcześniej" 4.
Wywiady przeprowadzone z 2500 amerykańskimi psychiatrami w roku 1977 wykazały,
że 69% z nich uważało homoseksualizm raczej za 'patologiczna adaptację' niż za 'normalny
wariant' seksualności 5. 6
Oto ich tezy propagowane przez homoseksualistów :


homoseksualizm 7 jest wrodzony, stanowi jedną z trzech głównych orientacji seksualnych,
obok heteroseksualizmu i biseksualizmu 8.

Moja odpowiedź!
Ja osobiście w tym stwierdzeniu „obok”, co znaczy na tym samym poziomie, znajduje
ideę New Age, której metoda jest rozcieńczanie, by zatrzeć różnice i prawdę. Dotyczy to nie
tylko wszystkich tradycyjnych religii i filozofii świata, ale także w tym wypadku wszystkie
opcje związane z seksualnością. Chcą włożyć wszystko do jednego worka i zamieszać, by
zatrzeć między nimi różnice i ukazać, że mają tę samą wartość. Heteroseksualizm, biseksualizm
i homoseksualizm według myśli New Age nie różnią się między sobą.
W tym miejscu pojawia mi się pytanie: z jakiej natury pochodzą? Heteroseksualizm jest
całkowicie przeciwny homoseksualizmowi i biseksualizmowi. Nie mogą mieć jako źródło tę
4
5
6
7
8

Conrad P., Schneider J.W. (1992) Deviance and medicalization: from badness to sickness, Temple University Press,
Philadelphia, s. 209
Lief, H. (1977) Sexual Survey Number 4: Current Thinking on Homosexuality, Medical Aspects of Human
Sexuality: 110-11.
Por. https://www.homoseksualizm.edu.pl/co-mowi-nauka/34-psychologia/181-dlaczego-homoseksualizm-zostawykrelony-z-listy-chorob-psychicznych#przypis8 (08.10.2018).
Chcę przypomnieć, że pisząc homoseksualizm, mam na myśli wszystkie zwyrodniałe opcje LGBT.
Andrzej Margasiński, Homokalendarium,
https://www.rodaknet.com/rp_art_5746_czytelnia_homokalendarium.htm (28.09.2018).